Sídlo spoločnosti
OIL TRANS SLOVAKIA - A.I.H. s.r.o., Gerlachov 58, 086 04
IČO: 36821705 DIČ: SK2022430311
info@oiltrans.sk
tel: +421 948 547 191
Kancelária a sklad spoločnosti
Vápencová 14, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
Oil Trans Slovakia © 2015